Sponsorproject (code SPO85B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo 

4 5

(een deel van de familie + het dak van de bestaande, te vervangen woning)

Dit project betreft de ondersteuning van een familie van 11 personen. Vader, moeder en 9 kinderen. Naast maandelijkse sponsoring voor levensonderhoud wordt samengewerkt met enthousiaste lokale vrijwilligers (bouwen) en met de Protestantse Gemeente Almelo (financiele inzameling) om een nieuw huis te realiseren voor deze familie.

Mei 2020 - Fundering

Via een ontvangen gift is er de mogelijkheid om te starten met de aanleg van de fundering. De maatregelen rondom de corona-crisis vormen gelukkig geen belemmering meer om te starten met de bouw.

IMG 2932 IMG 2928 IMG 2927

Mei 2020 - Start van het project

Waarom deze familie? Onze lokale contactpersoon Tavy Pantis omschrijft de familie en hun situatie als volgt: “De familie is een groot gezin met 9 kinderen. Ze zijn een arm en eenvoudig gezin. Veel mensen ver-/beoordelen hen omdat ze veel kinderen hebben. Ze hebben geen maandelijks inkomen, vader werkt dag in dag uit in het dorp, moeder heeft geen baan. Het huis waar ze nu wonen is erg oud en staat op instorten. Vanwege dit risico probeerde de vader een nieuwe kamer (4x4m) te bouwen waar hij zijn gezin naar toe kan verplaatsen voor het geval het huis uit elkaar zou vallen, maar het lukte hem alleen om een fundering voor de muren aan te leggen. Het huis waar ze momenteel wonen heeft 1 kamer en 1 keuken. Toen ik ze voor het eerst bezocht begreep ik dat ik iets voor ze moest doen.

Dat 'iets voor hen doen' heeft geleid tot de keuze om voor hen een andere woning te gaan bouwen en een project te starten waarbij zowel vanuit Roemenië als vanuit Nederland de nodige financiele middelen ingezameld gaan worden om dit te kunnen bekostigen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) ondersteunt het project van harte. En zal met name in het nieuwe kerkelijk jaar (2020/2021) hier de nodige aandacht voor vragen. 

Gezamenlijk met de lokale initiatieven willen we daarom hét verschil gaan maken voor deze familie. Daartoe is een plan opgesteld om een nieuwe woning te bouwen, een huis van bijna 100m2 groot, bestaande uit één etage. De plattegrond voor de nieuwe woning ziet er als volgt uit:

Plattegrond

Helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL65 INGB 0008111639 ten name van Stichting Help Oost Europa o.v.v. "SPO85B - bouwen huis" of op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. 

1 2 8