Nieuwsbericht - augustus 2020

Eén maal per twee jaar organiseren wij een informatieavond voor onze sponsoren en overige belangstellenden. Het was onze bedoeling om dit in het najaar van 2020 te organiseren. Het stichtingsbestuur heeft echter besloten om deze avonden NIET door te laten gaan gezien de maatregelen rondom corona/covid-19. Wij hopen op uw begrip.

Uiteraard geldt: neem contact met ons op als u een vraag of een opmerking heeft die u graag aan het bestuur wil voorleggen. Dit kan eenvoudig via onze contactpagina.

 

Sponsorproject (code SPO85B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo 

4 5

(een deel van de familie + het dak van de bestaande, te vervangen woning)

Dit project betreft de ondersteuning van een familie van 11 personen. Vader, moeder en 9 kinderen. Naast maandelijkse sponsoring voor levensonderhoud wordt samengewerkt met enthousiaste lokale vrijwilligers (bouwen) en met de Protestantse Gemeente Almelo (financiele inzameling) om een nieuw huis te realiseren voor deze familie.

September - stukadoor en isolatie

Het gaat hard! De stukadoor heeft binnen zijn werk gedaan en aan de buitenzijde zijn de isolatieplaten aangebracht.

IMG 3858  IMG 3856 IMG 3857 IMG 3860

Augustus - ontvangen giften

Van de diaconie van de PGA komt het bericht binnen dat er (per de 10e aug) al ruim € 2.200 is bijeengebracht. Met toepassen van de 'verdubbelaar' betekent dit een bedrag van € 4.400. Naast de giften via de diaconie is er ook rechtstreeks bij de stichting een gift van € 1.000 binnengekomen. Ook is er vanuit de eigen middelen van de stichting een bedrag van ruim € 1.600 beschikbaar gesteld. Totaal komt de stand daarmee op ruim € 7.100. De begrote kosten liggen op € 15.000. Naast de bijdragen vanuit Nederland worden er ook middelen in Roemenië bijeengebracht. Dit maakt dat de bouw van het nieuwe huis vanaf mei jl. zo voorspoedig mag verlopen. Om dankbaar voor te zijn! 

De volgende fase is het aanleggen van electriciteit. Uw bijdragen blijven dan ook van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’

Augustus - kozijnen

Na fundering, muren en dak zijn de kozijnen aan de beurt. Deze zijn begin augustus geplaatst.

IMG 3804

Juli - dak

Nadat in juni de muren zijn opgetrokken is in juli het dak geplaatst. En vanaf het dak van het nieuwe huis is goed te zien wat de staat van het oude huis is. En daarmee ook wat de noodzaak is van dit project.

IMG 3808 IMG 3807 IMG 3810

Juni - de 'verdubbelaar' wordt ingezet

‘In samenwerking met de diaconie van de PGA’, wat betekent dat concreet? De diaconie van de PGA heeft ons aangegeven dat zij het project graag ondersteunen: het is zichtbaar en concreet welke hulp verleend wordt. Zij hebben ons bericht dat ‘de verdubbelaar’ wordt ingezet. Elke gift voor dit project die door u of jou wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer van de diaconie wordt door hen verdubbeld! Dat is ook van toepassing op de giften die al zijn binnengekomen. De giften die inmiddels zijn binnengekomen (stand 24 juni) is opgelopen naar € 990,-. Met inzet van de verdubbelaar is dat € 1.980,- EInd mei is het project gestart en om dan nu al te kunnen melden dat met inzet van de verdubbelaar een bedrag van bijna 2.000 euro genoteerd mag worden is om stil van te worden en dankbaar voor te zijn.

Helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. 

Juni - Muren

In juni is hard gewerkt aan het neerzetten van de muren. Het bouwmateriaal hiervoor is ter plaatse aangeschaft. Naast de vrijwilligers zien we op de foto's dat de kinderen van de familie graag ook een steentje bijdragen.

IMG 3011 IMG 3012 IMG 3013 IMG 3014

Mei 2020 - Fundering

Via een ontvangen gift is er de mogelijkheid om te starten met de aanleg van de fundering. De maatregelen rondom de corona-crisis vormen gelukkig geen belemmering meer om te starten met de bouw.

IMG 2932 IMG 2928 IMG 2927

Mei 2020 - Start van het project

Waarom deze familie? Onze lokale contactpersoon Tavy Pantis omschrijft de familie en hun situatie als volgt: “De familie is een groot gezin met 9 kinderen. Ze zijn een arm en eenvoudig gezin. Veel mensen ver-/beoordelen hen omdat ze veel kinderen hebben. Ze hebben geen maandelijks inkomen, vader werkt dag in dag uit in het dorp, moeder heeft geen baan. Het huis waar ze nu wonen is erg oud en staat op instorten. Vanwege dit risico probeerde de vader een nieuwe kamer (4x4m) te bouwen waar hij zijn gezin naar toe kan verplaatsen voor het geval het huis uit elkaar zou vallen, maar het lukte hem alleen om een fundering voor de muren aan te leggen. Het huis waar ze momenteel wonen heeft 1 kamer en 1 keuken. Toen ik ze voor het eerst bezocht begreep ik dat ik iets voor ze moest doen.

Dat 'iets voor hen doen' heeft geleid tot de keuze om voor hen een andere woning te gaan bouwen en een project te starten waarbij zowel vanuit Roemenië als vanuit Nederland de nodige financiele middelen ingezameld gaan worden om dit te kunnen bekostigen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) ondersteunt het project van harte. En zal met name in het nieuwe kerkelijk jaar (2020/2021) hier de nodige aandacht voor vragen. 

Gezamenlijk met de lokale initiatieven willen we daarom hét verschil gaan maken voor deze familie. Daartoe is een plan opgesteld om een nieuwe woning te bouwen, een huis van bijna 100m2 groot, bestaande uit één etage. De plattegrond voor de nieuwe woning ziet er als volgt uit:

Plattegrond

Helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. 

Nieuwsbericht - mei 2020

Fam nieuw te bouwen huis 

Normaliter versturen wij rond april/mei een reisverslag. Echter door de coronacrisis heeft er in maart jl. geen reis plaatsgevonden. Daarom nu een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van hetgeen er gebeurd in Hongarije en Roemenië. Klik op foto of op deze link om de nieuwsbrief te openen.

Toelichting foto: in de nieuwsbrief is sprake van "Als stichting is het onze bedoeling in nauwe samenwerking met Tavy een nieuw project te starten. Wij zoeken naar mogelijkheden een deel van de financiering voor onze rekening te nemen. Daarbij denken wij aan eenzelfde aanpak als eerder bij de bouw van een huisje een paar jaar geleden". Op de foto een aantal kinderen van deze familie. Wij hopen over dit project binnenkort meer te kunnen vertellen!

Nieuwsbericht - februari 2020

9 

In de week van 24 tot 28 februari gaat het voorjaarstransport naar Roemenië.

Naast de dozen die sponsoren voor de gezinnen hebben klaargemaakt gaat er het nodige gereedschap mee. Gereedschap om o.a. de pootaardappelen mee te kunnen verwerken.

Want ook daarvan gaat er 2.000kg naar Roemenië. En met een factor 15 opbrengst zijn ruim 425 mensen hier een heel jaar mee geholpen. Op deze wijze bevorden wij de zelfredzaamheid van mensen.

Nieuwsbericht - november 2019

IMG 2381

Onze koekenbakkers hebben dinsdag de 19e november in een professionele bakkerij de nodige koekjes gebakken. Niet voor henzelf.... want het is inmiddels traditie geworden dat de nodige kerstkransjes vanaf medio november tot aan de kerst door hen verkocht worden waarbij de opbrengst voor de volle 100% naar onze stichting gaat.