Nieuwsbericht - oktober 2020

opendicht 
 
Al sinds jaar en dag verkopen twee enthousiaste vrijwilligers handgemaakte wens- en felicitatiekaarten. De kaarten maken ze met liefde en elk jaar proberen ze nieuwe technieken toe te passen of nieuwe ideeen te verwerken in hun kaarten. De verkoop vindt normaliter plaats via een stand bij bijv. een kerkgebouw of een supermarkt. Maar.... corona gooit roet in het eten. En dat vraagt dan om een andere aanpak. Door <<hier>> te klikken opent zich een document met verschillende kaarten die allen in meerdere aantallen beschikbaar zijn. Ada Hoornweg helpt u graag bij aanschaf van kaarten. Stuur haar een Whatsapp via 06-36368214 met uw wensen. ZIj helpt u graag! Prijzen: 1 kaart € 2 euro, 3 kaarten € 5,50 en 10 kaarten € 17,50
 

Nieuwsbericht - oktober 2020

2
Begin oktober is het 'najaars-transport' voorbereid. Dit jaar gaat het transport een maand eerder dan voorgaande jaren. We denken hier goed aan te doen vanwege de coronacrisis, transport is nu mogelijk.
 
Op de foto's de vrijwilligers die de kerstpakketten hebben voorbereid. Naast de kerstpakketten staan ook de door sponsoren ingeleverde goederen op de foto's.
 
Voorbereiding en verzending met dank aan onze vervoerder TPL, die ruimte beschikbaar heeft gesteld en zodanig heeft geholpen dat voorbereiding ook 'corona veilig' kon plaatsvinden.

Nieuwsbericht - augustus 2020

Eén maal per twee jaar organiseren wij een informatieavond voor onze sponsoren en overige belangstellenden. Het was onze bedoeling om dit in het najaar van 2020 te organiseren. Het stichtingsbestuur heeft echter besloten om deze avonden NIET door te laten gaan gezien de maatregelen rondom corona/covid-19. Wij hopen op uw begrip.

Uiteraard geldt: neem contact met ons op als u een vraag of een opmerking heeft die u graag aan het bestuur wil voorleggen. Dit kan eenvoudig via onze contactpagina.

 

Sponsorproject (code SPO85B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo 

4 5

(een deel van de familie + het dak van de bestaande, te vervangen woning)

Dit project betreft de ondersteuning van een familie van 11 personen. Vader, moeder en 9 kinderen. Naast maandelijkse sponsoring voor levensonderhoud wordt samengewerkt met enthousiaste lokale vrijwilligers (bouwen) en met de Protestantse Gemeente Almelo (financiele inzameling) om een nieuw huis te realiseren voor deze familie.

November - verwarming

IMG 4405 IMG 4404 IMG 4385 IMG 4384 IMG 4387 IMG 4386

Medio november krijgen we vanuit Roemenië de foto's toegestuurd van het testen van de aangelegde verwarming. En het bericht dat de verwarming goed functioneert! Een belangrijke stap gezien de komende wintermaanden. Ook zien we op de foto's dat de vloer er netjes in ligt en dat de tegels in de badkamer zijn aangelegd. Het gaat voortvarend. Dank zij u!

Oktober - ontvangen giften

Van de diaconie van de PGA komt het bericht binnen dat er (per de 6e okt) bijna € 3.000 is bijeengebracht. Met toepassen van de 'verdubbelaar' betekent dit een bedrag van € 6.000. Naast de giften via de diaconie is er ook rechtstreeks bij de stichting een gift van € 1.000 binnengekomen. Ook is er vanuit de eigen middelen van de stichting een bedrag van ruim € 1.600 beschikbaar gesteld. Totaal komt de stand daarmee op ruim € 8.600. De begrote kosten liggen op € 15.000. Naast de bijdragen vanuit Nederland worden er ook middelen in Roemenië bijeengebracht. Dit maakt dat de bouw van het nieuwe huis vanaf mei jl. zo voorspoedig mag verlopen. Om dankbaar voor te zijn! 

Uw bijdragen blijven dan ook van harte welkom op bankrekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Bouwproject SHOE te Roemenië’. En zie ook ook ons bericht over kaartverkoop, de opbrengst hiervan komt ook voor de volle 100% ten goede aan de doelen van de stichting, waaronder dit bouwproject.

Nieuwsbericht - mei 2020

Fam nieuw te bouwen huis 

Normaliter versturen wij rond april/mei een reisverslag. Echter door de coronacrisis heeft er in maart jl. geen reis plaatsgevonden. Daarom nu een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van hetgeen er gebeurd in Hongarije en Roemenië. Klik op foto of op deze link om de nieuwsbrief te openen.

Toelichting foto: in de nieuwsbrief is sprake van "Als stichting is het onze bedoeling in nauwe samenwerking met Tavy een nieuw project te starten. Wij zoeken naar mogelijkheden een deel van de financiering voor onze rekening te nemen. Daarbij denken wij aan eenzelfde aanpak als eerder bij de bouw van een huisje een paar jaar geleden". Op de foto een aantal kinderen van deze familie. Wij hopen over dit project binnenkort meer te kunnen vertellen!