Sponsorproject (code SPO67B)

Proj Bucea Afb Nov15

Dit betreft een sponsorproject waarbij we samenwerken met lokale initiatieven om de situatie van een familie met 5 jonge kinderen te verbeteren.

Maart 2017

We zien dat er nog steeds grote voortgang is.De nieuwe slaapkamer is in gebruik genomen. Daarnaast zien we een overkapping bij de ingang van het huis. 

Bucea Mrt 2017

November 2016

De ouders worden begeleid door een groep deskundigen. Eerste prioriteit is het huisje af te krijgen dat verbouwd wordt. Mensen zijn druk de badkamer klaar te krijgen. Er is contact met giftgevers over meubilair, met name bedden.
De begroting voor nog uit te voeren werkzaamheden en leveringen van goederen is:
- Vloer en bedden: € 500,-
- Rest badkamer: p.m. 
- Renovatie oude huis: € 1600,-
Verschillende personen of groepen hebben tot nu toe financieel bijgedragen.

Nieuw2

Maart 2016

De familie heeft van de burgemeester en enkele families een kachel gekregen voor de kinderen, m.n. voor de winterperiode.

Er zijn 2 kinderen met een handicap, een meisje kruipt niet goed. Ze is inmiddels 3 jaar. Volgens de artsen is er niets aan de hand. Wij hebben geadviseerd beide kinderen in een ziekenhuis in Cluj te laten onderzoeken. Tijdens ons bezoek hebben wij o.a een  pakket zaden overhandigd en financiele middelen voor het genoemde onderzoek in het ziekenhuis.

November 2015

Inkomen bestaat van de familie bestaat uit klussen in het bos en kinderbijslag. De woning is van henzelf. De familie heeft geen water, dit kunnen zij gratis bij de buren krijgen. Zij koken op een fornuis / kachel. Het benodigde hout haalt hijzelf uit het bos.