Tehuis voor gehandicapte meisjes en vrouwen

Voorzijde

Dit is een tehuis in Nyiregyháza waar zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapte meisjes en vrouwen onderdak vinden. Hier probeert men 90 bewoners een zo menswaardig mogelijk bestaan te geven. 

Het tehuis heeft een eigen website: http://www.magdaleneum.hu/

En een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/Magdaleneum/

De volgende foto's zijn door SHOE gemaakt in 2007: