Sponsorproject (code SPO72B) , maar ook specifiek project in samenwerking met de diaconie van de PGA - Protestantse Gemeente Almelo 

IMG 3947

(bestaande, te vervangen woning)

Dit project betrof de ondersteuning van een familie van 5 personen. Vader, moeder en 3 kinderen. Naast maandelijkse sponsoring voor levensonderhoud werd samengewerkt met enthousiaste lokale vrijwilligers (bouwen) en met de Protestantse Gemeente Almelo (financiele inzameling) om een nieuw huis te realiseren voor deze familie.

Mei 2018

Halverwege mei 2018 hebben we ons streefbedrag van € 7.000 gehaald. Wij danken alle gulle gevers die in de afgelopen maanden een bijdrage hebben geleverd. Door uw bijdrage hebben we hét verschil kunnen maken voor deze familie in Roemenië. Van een bouwvallig verblijf naar een degelijk, droog, warm en veilig huis. 

DikkeDuim 

April 2018

Van 17 tot en met 26 maart is er vanuit de Stg. Help Oost Europa een bezoek gebracht aan Roemenië (zie ons reisverslag). En daarbij is uiteraard ook het bouwproject bezocht. Het is indrukwekkend om te zien wat er in het afgelopen half jaar allemaal gebeurd is. De jonge en zieke Florin heeft in het nieuwe huis één van de kamers in gebruik genomen zodat hij veilig, droog en warm kan wonen op de momenten dat hij thuis is. Het huis is nog niet helemaal klaar voor de rest van de familie. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Wat opgevallen is, is de uitstekende kwaliteit van de gebruikte materialen en de kwaliteit van de bouw.

Niet onopgemerkt mag blijven is dat de tussenstand van de financiele inzameling € 6.400 is! Nog € 600,- te gaan om ons streefbedrag te halen. Dat moet lukken!

Straatbeeld van het plaatsje Buteni & het oude huisje tijdens ons bezoek in maart 2018. Goed te zien is de schade door de storm in september 2017.

IMG 6613 IMG 6604

De materialen voor de verwarming liggen klaar voor aansluiten & een doorkijkje in het nieuwe huis.

IMG 6585 IMG 6597

Maart 2018

De 2e maart 2018 wordt de 12-jarige zoon opnieuw geopereerd. Hiervoor zijn financien nodig die separaat aan het bouwproject zijn ingezameld en beschikbaar gekomen. Met betrekking tot de inzameling van financien voor het bouwproject: de teller staat op bijna € 6.000,- Opnieuw een mijlpaal die we mogen noteren!

We hopen in de derde week van maart ter plekke te vorderingen te kunnen zien. Zodra we die informatie hebben 'opgehaald' zal die zo snel als mogelijk hier gedeeld worden.

Januari 2018

Rond de kerstdagen en oud/nieuwjaar ligt de bouw stil. Ook in Roemenië wordt kerst gevierd met elkaar. Alle vrijwilligers die helpen zijn thuis om met familie, vrienden of bekenden deze dagen door te brengen. In januari wordt langzaamaan de bouw weer hervat. Een zoektocht naar een goed verwarmingssysteem is afgerond zodat de aanleg daarvan in januari gestart kan worden.

Na aanleg van de verwarming is het huis zover klaar dat het gezin haar intrek kan nemen in het nieuwe huis. De basisvoorzieningen als 'warm' en 'droog' zijn dan immers aanwezig.

De inzameling van de financien staat medio januari op het mooie bedrag van bijna € 5.400,- 

December 2017

Als de muren, het dak, de ramen en de deuren eenmaal staan volgt het werk binnen verder. Eén van de zaken is het aanleggen van electriciteit. Dit moet uiteraard goed en veilig aangelegd worden. Ook hier zijn lokale vrijwilligers bij betrokken die dit voor hun rekening nemen.

Het is overigens begin december zo rond de 6 graden buiten, prima weer om te werken in het nieuwe huis. Maar zodra het aanleggen van de electra gereed is zal de aandacht uit gaan naar de aanschaf en aanleg van verwarming. 

64  67

November 2017 -2-

Tijdens de najaarsreis vanuit de stichting Help Oost Europa naar Roemenië is ook een bezoek gebracht aan de betreffende familie. Tijdens dat bezoek zijn er de nodige attenties vanuit Nederland (met name Almelo) meegenomen. Waaronder bijvoorbeeld een boekje met 'wenskaarten'. Deze wenskaarten zijn in Nederland door velen beschreven en vervolgens in een boekje samengevat. Op de foto is te zien met welke aandacht dit door de familie ontvangen wordt. Het boekwerkje zal, zodra het nieuwe huis klaar is, een speciale plek krijgen zo meldt de moeder van het gezin. De harde kaft van het boekje zal t.z.t. ergens in het nieuwe huis aan de wand worden vastgemaakt zodat vervolgens elke dag een bladzijde omgeslagen kan worden.

57 62

November 2017 -1-

De bouw van het huis vordert gestaag. Mooi om te zien hoe vanuit het niets in een paar maanden tijd een huis wordt opgebouwd. Muren, dak, deuren, ramen. En hoe gaaf is het dat het project ook door nederlandse ondernemers gesteund wordt die een substantiele financiele bijdrage leveren. De inzameling van de financien staat eind november op € 4.750,-

55 56

Oktober 2017

Het project wordt uitgevoerd samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo. Met hen wordt informatie gedeeld over het project en over de vorderingen in de bouw. De nodige financiele middelen worden beschikbaar gesteld. En hoe mooi is het dan om te kunnen melden dat we medio oktober een bedrag van bijna € 2.000 bijeen hebben!

Maar....er is meer nodig. Acties zijn en blijven nodig. Via HandsOn Almelo zullen er acties en activiteiten gestart gaan worden de komende maanden. Fijn dat zij meehelpen en mee willen doen!

September 2017

Zondag 17 september....een korte maar zeer hevige storm raast over het westen van Roemenië. En ook over het huisje van de familie in Buteni. Een gedeelte van het dak van het bestaande huisje stort in. Een ramp voor de familie. Noodgedwongen neemt de familie haar intrek in een ruimte in het nieuwe huis.

Ingestort Dak

Augustus 2017

De bouw vordert gestaag. Het dak zit er op, de vlag in top! Het is bijzonder om te zien hoe hard het kan gaan, wetende dat alles door vrijwilligers in hun vrije tijd wordt uitgevoerd.

Image 1

Juli 2017

De muren worden opgetrokken.

IMG 3951

Juni 2017

De eerste financiele middelen voor het bouwen van een nieuw huis zijn beschikbaar. Met dit bedrag wordt gestart met de bouw. Zo zal het gehele bouwproject vormgegeven gaan worden: elke beschikbaar bedrag is aanleiding tot de volgende stap van de bouw. In juni wordt de fundering uitgegraven en aangelegd. Op de foto's is goed te zien dat het uitgraven 'met het handje' gebeurd. Intensief en tijdrovend, maar gedaan door jonge kerels die niet schromen om de handen uit de mouwen te steken voor deze familie.

IMG 3922 IMG 3926 IMG 3944

April en mei 2017

In maart 2017, tijdens onze bezoek aan Roemenie (zie reisverslag) hebben we met onze contactpersoon Tavy gesproken over de hulp die voor deze familie dringend nodig is. De zoon van bijna 12 jaar heeft de ziekte 'exostose'. Bij deze ziekte groeien er goedaardige tumoren op de botten, met name op de gewrichten. Deze moeten eens in de zoveel tijd door middel van een operatie verwijderd worden. Na de operatie moet de jongen thuis verzorgt worden. En dan is een warm, droog en schoon huis noodzaak. Het huisje waar de familie in woont voldoet niet, verre van dat zelfs.

Besloten wordt om een project te starten waarbij zowel vanuit Roemenië als vanuit Nederland de nodige financiele middelen (beiden voor 50%) ingezameld gaan worden om een ander huis voor deze familie te kunnen bouwen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) ondersteunt het project van harte. En zal in het nieuwe kerkelijk jaar (2017/2018) hier de nodige aandacht voor vragen. Daarbij zullen ook jongeren van de PGA actief betrokken worden.

Waarom deze familie? Zoals hierboven vermeld heeft één van de kinderen een ziekte. Deze ziekte is dermate ernstig dat er meerdere operaties nodig zijn. En de familie is daarbij al geconfronteerd met een bijzonder onplezierige ervaring: bij de eerste operatie vroeg de chirurg, kort voor de operatie een bedrag van rond de € 450,- om de operatie door te laten gaan. Om een beeld te geven van de financiele verhoudingen: de vader heeft een inkomen van rond de € 200,- per maand. 

De situatie van deze familie is dan ook bijzonder schrijnend. Gezamenlijk met de lokale initiatieven willen we daarom hét verschil gaan maken voor deze familie. Daartoe is een plan opgesteld om een nieuw huisje te bouwen, een huisje van bijna 60 m2 groot, bestaande uit één etage. De plattegrond voor de nieuwe woning ziet er als volgt uit:

Tekening Nieuw Huis