Sponsorproject (code SPO14P)

Spo14P Targu Logresti 

Dit project betreft een gezin met 14 kinderen. Eén van de kinderen is gehandicapt. De familie woont in een klein bergdorpje in de nabijheid van Targu Logresti. 

Maart 2017

Met de gezondheid van het gezin gaat het goed. Het gezin blijft ondersteund worden via het sponsorproject en het voedselproject (zie ook Onze Aanpak)

spo14p mrt 2017 1  spo14p mrt 2017 2  spo14p mrt 2017 3  spo14p mrt 2017 4

November 2016

De kinderen gaan op school in Tirgu Logrest, een dorp 14 km verderop. Om er te komen worden ze gehaald met een schoolbus, waarvoor moet worden betaald. Ook moeten kosten worden gemaakt voor een maaltijd tijdens het overblijven op school. Beide kosten vormen voor de familie een erg grote belasting.

2014 - 2016

Er wordt zowel financieel ondersteund (via sponsorproject) als via het voedselproject (pootaardappelen en zaden). En in 2014 en 2015 is er naast materiele hulp ook bijgedragen voor medische hulp.